Baroniet Rosendal -ny musikfestival i ny sal

Spänningen tills den nya kammarmusikfestivalen i Rosendal, där vi skjuter akustik, ökade minst tre hack efter Leif Ove Andsnes igår lanserade den nya musikfestivalen kommer att hållas för första gången i augusti 2016: ”Musiker av högsta världsklass”! (-Magne Skålevik, ansvarig projektledare)

Som man ser på fotografierna och tv-framträdanden är inte publiken helt klar.

Dagsrevyen från 11/25/15: nrk.no

NRK artikeln: nrk.no

Bergens Tidende: bt.no

 

 

Foto: Magne har med sin son Lui på reverb mätning av den nya konsertsalen i baroniet.

Eskelund vårdhem

På Eskelund i Rygge har Hersleth Entreprenør inrättat 25 vårdhem som är lite mer genomarbetade än många andra vårdhem.

“- Vi har byggt många ålderdomshem, men detta är det finaste bygget utseende- och kvalitetsmässigt, säger VD Reinert Hersleth till Byggeindustrien. Han har själv vuxit upp i Østfold kommun, och är extra stolt över att vara en del av vad han tror kommer att bli ett landmärke i kommunen.

Bostäderna är planerade för boende med mild demens, och Rygge kommun har alltid haft ett fokus på att bygga spännande bostäder för de som ska att bo där. Runt det långsträckta bygget slingrar det en stig kors och tvärs, och på den ena sidan har man byggt upp en idyllisk trädgård med växter och fontäner. Det är heller ingen brist på bänkar längs stigen.

– Hela uteområdet är nästan som en helande trädgård. För denna användargrupp är uteområdet något av det viktigaste att tänka på. Området utomhus ska bidra till att vitalisera och även dämpa oro och rastlöshet för människor med denna sjukdom. I planläggningen har vi fått expertis från både kommunen och nationellt, berättar projektledare Inger Johanne Velde i Rygge kommun.”

 

Läs artikeln här: bygg.no.

Sjukhuset Østfold Kalnes

“Det nya Østfoldsjukhuset på Kalnes i Sarpsborg är utfört med skyhöga ambitioner, både på drift, kvalitet och säkerhet. Trots de svåra förhållandena blev det stora projektet klart snabbare, billigare och bättre än vad som ursprungligen var planerat.”

 

Läs artikeln på bygg.no.

Sørenga D1 b-4

“Utformningen av det näst sista kvarteret på Sørenga klargör ytterligare för optimal sol och utsikt för de flesta av de 110 lägenheterna.

– Detta är ett av de få bostadskvarteren i Oslo med en placering precis vid vattnet. Fasaderna i norr gränsar också till en av kanalerna på Sørenga. En kvalitet är att få en möjlighet att se sjön från residenset. Lösningen fick då bli att skära av kvarteret från nordost ner till sydväst. Med en kraftigt lutande fasad från sju till två våningar får man sol över hela gården, samtidigt som man säkerställer bästa möjliga utsikt mot havet, säger Trond Elverum i MAD Arkitekter.”

Läs artikeln på bygg.no.

”Möt Kristian Anderson” – Regionhavn Orkanger

Möt Kristian Anderson, ansvarig för bullerrapport bifogad till hamnen i Orkanger

Kristian Anderson är utbildad vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och har 9 års erfarenhet av ljud, buller och vibrationsmätningar. Anderson har arbetat två år i Brekke & Strand Akustik som Akustikkonsult.
På senare tid har han haft i uppgift att göra omfattande mätningar och beräkningar av buller i samband med den nuvarande och framtida situationen i hamnen i Orkanger.

Läs artikeln på regionhavnorkanger.no (norska).

IOA Auditorium Akustik konferens i Paris från 28 till 10/31/15

”Det bästa konferens någonsin” var Raf Orlofskys sista ord (Typ av Samaranch i Lillehammer 1994).

Auditorium Akustik konferens, anordnad av Institute of Acoustics. Denna konferens var 9-änden i en serie av särskilt intresse för Sals akustik, som hålls vartannat år. Inga parallella sessioner. Alla sitter i samma rum för tre dagar. I år var ”sålde ut” med cirka 150 deltagare – något liknande har inte hänt förut.

Konferensrummet var i källaren i den nya stora konsertsal i Paris – Philharmonie. 2400 sittplatser och mycket förväntningar och förhands diskussion om det beställdes något unikt och innovativt (kom ihåg vi är i Paris). Publiken runt är inget nytt, men det har gjort en lycklig strimma genom att göra Christchurch Town Hall, bygg omringar ”tribuner” definierar en intim plats i en stor volym. Konferensdeltagarna intrycket var inte överens, beroende på var du satt, som även kan förväntas från bilder och teckningar i rättssalen. Några var nästan upprörd eftersom så många av de platser som upplevs som meningslöst och att det uppfattas som knep när du typ av har beställt en sadel på 2400 Placera. Jag uppskattade antalet platser som låg bakom den linje som definieras av sceneforkanten att vara 800, det vill säga 1/3 av alla platser. Och de var inte billigare av den anledningen. Enligt min uppfattning bör sådana utrymmen kosta ”1 Euro” och erbjudas till studenter, personer med dåliga råd, eller till personer som är sent att köpa biljetter och som tror det är bättre än ingenting. Med sådana antaganden skulle man nog ha planerat en annan typ sadel.

Min plats 2: a balkong så om ”vid 2” sett från podiet gav en trevlig upplevelse. De bästa platserna var som vanligt de Sals våningen och på 1: a balkongen bakom igen. Liksom i den klassiska salarna, Sals bara att det inte bilda en större antal sådana bra platser. Paradoxen nummer 1 är att man kan få ett större antal platser av högsta lyssningskvalitet i ett auditorium där det totala antalet platser är mindre.
Människan har lyckats skapa korta avstånd mellan podium och publik, teoretiskt, eftersom inga siktlinjer är längre än 32 meter. Paradoxen nummer 2 är att det psykologiska avståndet upplevt på en balkong kan vara större än på golvet eller i amfiteatern i andra hallar, när den teoretiska avståndet är densamma.

Efterklangstiden i tomma salen är lång över 3 sekunder, medan EDT minskar påtagligt högre frekvenser (ca 2s vid 1000Hz). Med publiken närvarande är T30 = 2,5S. Tydlighet är i genomsnitt inom rekommendationen, C80 = -0.7dB. Förhållandena på pallen är tydligen bra och sedan några.

Arild Brekke håller föreläsningar som anordnas av Standard Norge

04/11 och 05/11 föra Arild samtal i samband med kurser i ljudkrav på lagstiftning, tillgänglighet och ljudklassning av bostäder, skolor, förskolor och kontor i NS8175:

Program, dag 1:

0930-1000 Registrering
1000-1015 Välkommen m / kursinformation –Standard Online, Standard Norge
1015-1100 Granskning av TEK10, ljudkrav för byggnader och universell design –Lisbeth Landfald, Standard Norge
1100-1115 Break
1115-1200 Översyn av riktlinjer för behandling av buller markanvändning planering, T-1442, utomhus akustik –Karl Richard Persson, Direktoratet för miljö
1200-1300 Lunch
1300-1330 Typiska frågor och frågor om utomhus akustik T-1442 –Karl Richard Persson, Direktoratet för miljö
1330-1400 Sammanfattning av ljudklasser för att bygga typer i NS8175 –Iiris Turunen-Rindel, Standard Norge
1400-1410 Break
1410-1500 Nya Krav på rumsakustik i olika lokaler (restauranger, industrilokaler, receptioner, foajéer, bibliotek, museer, stationer) –Arild Brekke, Brekke & Strand Akustikk AS
1500-1530 Sammanfattning av lagstiftningen, universell design och frågor

Program, dag 2:

v / Arild Brekke och Ton Ognedal (Sinus as)

0900-0930 Buller från tekniska installationer (gräns i NS8175, exempel på problem)
0930-1015 Bostäder (värden, planritningar, konstruktionsprinciper)
1030-1115 Bostäder (viktiga detaljer i nya byggnader, renoveringsprojekt, mätningar)
1115-1200 Skolor och förskolor (planen och ljudisolering, rumsakustiken i skolan landskapet och klassrum)
1300-1345 Kansliet (layouter och ljudisolering, akustik på kontor, frågor om energilagring i omslag / ljudabsorption)
1345-1415 Sammanfattning, frågor och avstängning