BSA skapar hållbara ljudmiljöer

Brekke & Strand Akustik skapar hållbara ljudmiljöer

”Störande grannar, stökiga kontorsmiljöer och trafikbrus. Ljudföroreningar är ett stort miljöproblem som inte får glömmas bort. Brekke & Strand Akustik hjälper därför bygg- och anläggningsentreprenörer att skapa goda ljudmiljöer.

De flesta av oss har nog någon gång lidit av en dålig ljudmiljö; det kan vara ett kontor där kollegornas småprat blir till ett olidligt sorl, en hotellfläkt som bullrar hela natten, ett ihärdigt trafikbrus utanför sovrummet eller ett flerfamiljshus där varje steg som grannen tar, hörs. Genom att skapa goda ljudmiljöer kan vi slippa sådant obehag.”

Läs mer här.

Silurveien 2

Det nya huvudkontoret för samtliga bolag inom Selvaag Group koncernen har fått en tydlig design och en distinkt placering vid Ring 3. Kontorsbyggnaden på 30000 kvadratmeter inrymmer också flera externa hyresgäster, som alla får en fördel av att arbeta i en byggnad med energimärkning A.

Läs mer på bygg.no.

 

 

Genombrott i Sverige

Brekke & Strand Akustik AB tilldelas kontraktet vid Lunds universitet/ Musikhögskolan i Malmö.

– Detta är en viktig milstolpe för oss och vår expansion på den svenska marknaden. Vi har arbetat oss upp de senaste två åren, från att vara ett helt okänt företag till att vara en relevant leverantör i ett sådant prestigefyllt uppdrag, säger Ingjerd Aaraas, adm. Dir. Brekke & Strand.

– Vi fick beskedet i onsdags och det är som vanligt en klagomålsfrist så vi måste vänta lite med att öppna champagnen, säger Jimmy Diamandopoulos. Han har varit ansvarig för anbudet och är även marknadschef på Brekke & Strand i både Norge och Sverige.

Arbetet kommer innebära att följa projektet från tanke och idé till dess att byggnaden är klar och tas i bruk av de musikaliska talanger som antas till programmet.

– Universitetet är bland de 100 bästa universiteten i världen, så här kommer vi inte investera en hel del energi för att skapa utrymme för undervisning som är tänkt att utveckla de bästa kandidaterna, säger Magne Skålevik.

Skålevik har mycket lång erfarenhet av byggnader för musik och kultur, från Kilden Konserthus (Kristiansand) till Konstskolan i Oslo (KHIO), Edvard Munch gymnasiet och just nu ett pågående uppdrag att rehabilitera Grieghallen i Bergen.

 

Nyheter på bygg.no.

”Buller och dålig akustik hindrar inlärning”

“Fortfarande byggs norska skolor utan tillräcklig hänsyn till en sund inlärningsmiljö. Budskapet är att tidig planering är avgörande för att uppnå en tillfredsställande inlärningsmiljö.

– Beaktan av akustiskt vedertagna lösningar på ett tidigt stadium kan vara avgörande för att goda pedagogiska förutsättningar uppnås i ett färdigt projekt, säger Tore Moen, Seniorkonsult i Akustik på Brekke och Strand Akustik. Han påpekar att krav och rekommendationer måste säkerställa en tillfredsställande inlärningsmiljö.

Läs hela artikeln på bygg.no.

 

Foto: bygg.no

Brekke & Strand satsar i Kristiansand

“Specialist företag inom akustik, buller och vibrationer, Brekke & Strand, etablerar sig i Kristiansand.

Kontoret öppnar den 12 oktober och kommer att bemannas av Endre Skagen Sanne.

– Vi gör en försiktig entré med en person i Kristiansand – det är en ny marknad för oss. Vi ser att det finns mycket spännande inom området transport och industri i regionen och här tror vi att vi kan vara till nytta både för byggare, entreprenörer och industriägare som vill utveckla sina projekt för att ge bästa möjliga miljöpåverkan. Vi är något bekant med området sedan tidigare genom projekt som Konserthuset och Universitetet i Agder. Nu är vår ambition att vara närvarande lokalt som partner för konstruktörer och entreprenörer, säger koncernchef. Dir. Ingjerd Aaraas.

Brekke & Strand har 50 anställda och kontor i Oslo, Trondheim och Göteborg och omsätter c:a 70 MNOK.

Brekke & Strand satser i Kristiansand : Bygg.no – Byggeindustrien