Många av våra kunder behöver hjälp med avancerade mätningar, analyser och beräkningar som en del av FoU och produktutveckling.

Brekke & Strand Akustikk erbjuder en rad olika tjänster inom avancerad mät- och analysteknik, som till exempel: 

 • FAT-mätningar (Factory Acceptance Testing). Vi är ett ackrediterat laboratorium för metoderna enligt ISO 3744 och ISO 3746
 • Mätningar av ljudintensitet enligt ISO 9614-2
 • NVH (Noise, Vibration & Harshness):
  • ODS (Operating Deflection Shapes)
  • Modalanalys
  • Transfer Path Analysis (TPA)
  • Mätning av överföringsfunktioner
  • Mätning av torsionsvibrationer
  • Töjningsmätning
  • Pass By-mätningar
 • Statistisk energianalys (SEA) – modellering av medelhög och hög frekvens under tidiga faser/konceptstudie
 • Finite element beräkningar (COMSOL)

Vi utför även tidssynkrona mätningar av övriga mätsignaler: GPS, CAN, temperatur, tryck, positionsförskjutning och annat. 

Vi nyttjar mätsystem och givare från Norsonic, B&K, Müller-BBM VAS (PAK), Head Acoustics (ArtemiS SUITE & Spuadriga II), OROS, PCB, DJB, BSWA.

I dagsläget kan vi mäta upp till 60-80 kanaler simultant med vårat mätsystem från PAK. Vi har även möjlighet att utföra enklare portabla/mobila mätningar med upp till 16 kanaler simultant.

Det finns inga mättekniska problem som är för avancerade för oss!

Kontaktpersoner

oslo-teknikkgbg-teknikk