Rotnes Kyrka

Kulturverket Flammen och Rotnes kyrka : Bygg.no – Byggeindustrien

Kyrkobyggnaden har en yta på 1100 kvadratmeter och ett kyrktorn som är 25 meter högt. Nittedal kommun beskriver Rotnes kyrka som modern, flexibel och samtidigt högtidlig och helig. Kyrkorummet har 280 sittplatser, som kan utökas till 500 platser genom att införliva angränsande rum. Förutom kyrkorummet, hyser kyrkan bland annat ungdomssal, barnsal, kapell, sakristia, kök och kontor.
– Det är en mycket aktiv församling som har fäst stor vikt vid ljud och akustik. En elektronisk efterklangskonstruktion är installerad som bibehåller akustiken på ett bra sätt, antingen om det ska vara konsert, körsång eller mässa. En av utmaningarna har varit att integrera de akustiska elementen i arkitekturen så att det estetiska skyddas, berättar projektledare Huser.

JM Entreprenør träffade på många av de samma akustiska utmaningarna under byggandet av kulturhuset. Flammen kulturverkstad har en yta på 3400 kvadratmeter och rymmer ett stort och modernt bibliotek och ett stort mötesrum med skyveamfi med 350 platser eller 600 ståplatser. I kulturhuset hittar vi även en mindre sal med 150-200 sittplatser och utrymmen för kommunens kulturskola.
– Det har blivit ett mycket fint kulturbygge, inte minst biblioteket där man bland annat finner 7,5 meter höga bokhyllor i trä, exponerade limträkonstruktioner och stora glasfasader, säger Huser.

Bilder och artikel: bygg.no.

Rotnes kirke inne