Riddersalen är namnet på det nya konserthuset med 460 platser i Baroniet i Rosendal. Den  användes för första gången under öppningskonserten till den internatinella kammarmusikfestivalen Rosendal Festival, där Leif Ove Andsnes är initiativtagare och drivkraft.
Salen är en ombyggd lada – lång nog, men för smal för att fungera akustiskt som en klassisk kammarmusiksal. Så vi fick att trolla. Vi var tvungna att ta bort de ljudreflektionerna som skulle avslöja att detta var en lång och smal lada, och lägga till ljudreflektioner som hör hemma i den virtuella 4000 kubikmeter stora kammarmusiksalen vi hade valt som ideal. Till det sista använde vi ett elektroakustiskt akustiksystem – AES (Acoustic Enhancement System) – i det här fallet systemet Constellation från Meyersound . Förutom att skriva kravspecifikationen deltog vi i det här projektet för första gången aktivt i själva innjusteringfasen. Finjusteringen fortsatte efter öppningskonserten för att kompensera för ljudabsorptionen från en komplett publik. Projekteringen gjorde vi med hjälp i rumsakustisk computersimulering i programmet Odeon 13. Allt blev färdigt inom strikta estetiska ramar. Resultatet?

Lars O. Flydal/Vårt Land: ”Nytt ljud… Oavsett var du satt introducerades du för ett idealiserat ljudintryck…. Magiskt” (läs mer)

Leif Ove Andsnes: «Jag tycker att sista konserten blev nästintill idealisk.»

Vi har genom det här projektet utvidgat gränserna för vad man kan uppnå med AES i kombination med målmedveten planering och grundlig rumsakustisk design. Och vi är mycket nöjda med hur det låter i Riddersalen.

Ljudexempel 1: 6s binaurala inspelningar (använd hörlurar för optimal återgivning) från Riddersalen utan publik, med akustiksystemet PÅ (2 sek), AV (2 sekunder) och PÅ (2 sek):

 

Ljudexempel 2: Konsertinspelning (NRK2) från Riddersalen 13 augusti 2016 (följ länken och klicka på spela-symbolen ”> hør på konsert P2”; tillgänglig till januari 2017)