Mätning av ljudemission och ljudeffekt från tre stycken Senvion MM 100 vindkraftverk placerade i Svalöv kommun, Skåne. Mätningarna har utförts enligt mätmetoden IEC 61400-11:2006. Även mätning av ljudimmission i anslutning till närmaste bostad har utförts enligt metod beskriven i Elforsk rapport 98:24 ”Mätning av bullerimmission från vindkraftverk”.