#Osebergpåvikt

Vägning av Osebergskeppet

När det nya museet är färdigt på Bygdøy ska skeppen flyttas och förberedelser för detta pågår.
Nya stödstrukturer för skeppen kommer också att monteras när de står i ett nytt museum. Som del i förberedelserna monterades lastceller under alla stöd och arrangemang på Osebergskeppet. Man får då den exakta vikten av fartyget och viktfördelning.
Lastceller är monterade under dagens stöd och då lyfte skeppet och dagens stöd lite för att ge plats. Det första steget är att se hur Osebergskeppet klarar att lyftas upp lite. 4 stöd lyftes 2 – 3 mm medan det noggrant registrerades hur fartyget svarade på detta. Det första steget i vägningsprocessen är således gjort. Skeppet ska stå på lastcellerna i minst ett år, och det kommer att övervakas hur belastningen beror på fukt och temperatur. Under tiden mäts deformationer av undersökningarna och andra kritiska platser.