Nya Jessheim VGS

På Jessheim har Veidekke uppfört Akershus största och Norges tredje största gymnasium som ett OPS-projekt.
Efter en konkurrenspräglad dialog med hyresgästen Akershus landsting fastnade Veidekke med segern våren 2014. Tre år senare är de två Veidekke-enheterna Seby och Veidekke Entreprenør Oslo färdiga med den cirka 25 000 kvadratmeter stora skolbyggnaden på Jessheim, och till hösten flyttar 1 500 studenter och 240 anställda in. Men kontraktet gör att Veidekke/Seby också kommer att vara närvarande de kommande 25 åren i Jessheim gymnasium, för att driva OPS-skolan.
– Den stora skillnaden mellan ett traditionellt byggkontrakt och ett OPS-kontrakt är att vi hela tiden måste tänka i ett 25-årsperspektiv, säger projektledare Geir Viken till Byggeindustrien. Veidekke har etablerat företaget Skulebygg AS, som kommer att ansvara för den fortsatta driften av skolan när bygget är klart.
– Vi började tidigt att tänka på övergången till att driva byggnaden. Samtidigt är det mycket oftare sammanfallande intressen med leasetagaren. Båda är intresserade av att få till de mest fasta lösningar, tillägger han. Viken berömmer också det arbete som landstinget hade gjort innan projektet, och säger att det har gjort att allt har gått enklare.

De fyra våningar höga byggnaden ligger på en sluttande tomt, och har fått två definierade huvudingångar i den första och tredje våningen. Båda ingångarna riktas in mot kärnområdet i byggnaden. Tanken är att ingången på tredje våningen, som går rakt in i cafeterian, ska användas av de som kommer från centrum av Jessheim, medan entrén på bottenvåningen och dess läge vid busshållplatsen kan användas av dem som har en lite längre väg till skolan.
– Det gemensamma området mellan vingarna vetter mot huvudingångarna mot norr och söder. Detta rum förmedlar både vertikal och horisontell kontakt mellan skolans olika funktioner och linjer samt mellan de två utomhusytorna i norr och söder. Rummet innehåller flera av skolans viktigaste gemensamma funktioner, såsom matsal, hörsalar och bibliotek. Ett brett amfi från plan 1 till plan 3,  tillsammans med öppna glasfasader mot de två huvudingångarna, vilket återspeglar terrängen genom byggnaden, säger arkitekter Ruth-Kristin Fiskum och Geir Dahlseen i Vis-a-vis, som konstruerade byggnaden.
Det finns sex vitt skilda inriktningar som samlats i den nya byggnaden. Allt från teknisk och industriell produktion (TIP), med stora verkstäder, till musik, dans och drama (MDD), med t ex eget musikrum och två black-box teatrar till mer traditionella studieförberedande (ST) och service och transport (SS). Förutom hälsa och utveckling (HO). Det breda spektrumet har inte bara lett till att byggnaden innehåller 830 rum, men även andra utmaningar.
– Vi har haft ett antal utmaningar i samband med ljud, eftersom det är så olika ämnen här. Från TIP-hallarna till musikrum och danssalar. Brekke & Strand har genomfört mätningar oss på MDD-rummen och deras mätare ger inte utslag, berättar Viken.

Hela artikeln och bilder hittar du här.