Julklappar till välgörande ändamål

Brekke & Strand Akustikk AS och AB har i år valt att donera pengar till välgörande ändamål istället för att ge gulklappar till de anställda.

Alle våra kollegor fick föreslå en organisation som de ville stödja och i år föll valet på Barnekreftforeningen och Barncancerfonden i Norge och Sverige.

Detta är ett hjärtslag som vi förhoppningsvis kommer att göra till en tradition de kommande åren.