Vi har långvarig erfarenhet inom bullerfrågor för papper & massaindustrin, stålindustrin, träförädling, skogsindustrin, hamnverksamhet, värmecentraler och förbränningsanläggningar, livsmedelsindustrin, processindustri, vindkraft och petrokemisk industri. 

Hos oss är service, engagemang, kundvärde och problemlösning centrala ledord och vi strävar efter att i varje läge kunna ge er den bästa möjliga rådgivningen!

Vi sätter stort värde på att leverera konkreta förslag till bullerdämpande åtgärder och hjälper er gärna med dimensionering av praktiska och kostnadsoptimerade åtgärder som är relevanta både kort- och långsiktigt.

Vi kan erbjuda er ett brett utbud både när det gäller tjänster för mätning och beräkning av buller och vibrationer i arbetsmiljön såväl som dess påverkan på den externa miljön. Vi hjälper er gärna med mätningar av buller, vibrationer för anpassning till högt ställda ljudkrav, låga bullernivåer och särskilda önskemål. Våra avancerade system för mätningar i många kanaler gör att vi exempelvis kan identifiera fel på maskiner och därefter föreslå lämpliga åtgärder för att avhjälpa felen.

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte, vi skulle värdesätta möjligheten att få träffa dig, lära känna din organisation lite bättre och förhoppningsvis diskutera vidare kring samarbeten oss emellan!