I sammansatta mekaniska system, som till exempel processutrustning eller strukturer bestående av en kombination av statisk eller roterande mekanisk utrustning, är samspelet mellan ljud och vibrationer ofta så pass komplicerat att det inte finns någon enkel lösning på ett problem.

I sådana situationer är simultana mätningar med hjälp av multikanalssystem och lämpliga signalbehandlingsmetoder det mest kostnadseffektiva sättet att uppnå bästa möjliga kvalitet. Brekke & Strand har de mät- och analysverktyg som krävs för att med kort varsel kunna ta sig an denna typ av uppdrag. Vi utför mätuppdrag som sträcker sig från de mest grundläggande testmetoderna till de mest avancerade som finns på dagens marknad.

Den metodik och de algoritmer som kan tillämpas är generella för mekaniska system, och kan tillämpas principiellt på problem i alla möjliga branscher där man har behov av ljud- och/eller vibrationsanalyser.