Osebergskipet – ODS

In this video we have animated two different vibration patterns of an historic artefact, the Oseberg Viking ship.
What you see is the deflection pattern of 60+ measurement points on the ship coupled together to show how the ship moves under de facto load conditions. Real deflections is in the micro meter range so here they have been magnified for us to see.
In this case the load is caused by floor vibration due to visitors walking more or less in random around the artefact.

This animation/analysis can be used for improving computer models of the ship’s structural dynamics.

 

 

Portalen – Lillestrøm

Stadsutvecklingen söder om järnvägsstationen i Lillestrøm tar jättekliv när Portalen nu står färdig. Det nya landmärket på 50 000 kvadratmeter innehåller hotell, affärsområden, en kontorsbyggnad och två flerbostadshus med 144 lägenheter.

Byggherre via Jernbanegata AS är OBOS Forretningsbygg AS. Portalen är OBOS största enskilda projektet någonsin, med en projektkostnad på hela 1,5 miljarder norska kronor. Projektägare för bostadsdelen är OBOS Nye Hjem, projektledning för Scandic Lillestrøm har varit Chinma Holding, medan Øyvind Moen AS och OBOS Prosjekt har bistått med byggledningen utöver OBOS Forretningsbyggs egna resurser. Veidekke Entreprenørs nyckelfärdiga har ett värde på 821 miljoner norska kronor exklusive avgifter, och är Distrikt Oslos första projekt byggt efter klassificeringen BREEAM-NOR.

Under de senaste åren har den tio mål stora tomten varit en parkeringsplats, men med olika ägarkonstellationer har ansträngningar länge gjorts för att uppnå goda finanser i olika projektplaner. OBOS Forretningsbygg kontaktade LPO Arkitekter hösten 2012, med en önskan att ge omkring 50 000 kvadratmeter mark där 40 000 kvadratmeter skulle ligga över marken.

– Det var tydliga indikationer på avyttringarna. OBOS Forretningsbygg ville ha en kontorsbyggnad i söder, ett hotell närmast tågstationen och bostäder och affärer i centrum. Vi hade en väldigt bra intern process som ledde till detta koncept, säger Beate Bruun från LPO Arkitekter, som vann den arkitekttävlingen strax före julen 2012.

Eika Fet Arena

Den nya idrottshallen i Fetsund är en efterlängtad mötesplats för idrottslaget i byn.

Den 2300 kvadratmeter stora hallen innehåller två handbollbanor, samt 2×750 kvadratmeter sociala ytor och servicedel. Dessutom har en klättringshall byggts med en 13 meter hög klättervägg och bouldervägg. Ett nytt dagis är också en stor del av projektet.

Backe Romerike AS har haft totalentreprenad till projektet där Fet IL är byggherre.
– Vi började vid nyår med själva byggandet av hallen och dagiset parallelt. Vi anser att vi har genomfört ett bra projekt på rimlig kort tid, säger projektledare Petter Vestli i Backe Romerike AS till Byggeindustrien.

Bilder och artikel på: bygg.no.

 

N-bygget, NTNU Gjøvik

Betonmast Innlandet har nyligen överlämnat N-byggnaden vid NTNU i Gjøvik till Statsbygg. Utbildnings-, laboratorie-, verkstad- och kontorsbyggnaden på nästan 5000 kvadratmeter har ritats av Reiulf Ramstad Arkitekter, och är en viktig del för att hantera allt fler studenter i stadens centrum.

Projektleder Reidar Søbstad i Statsbygg är nöjd med bygget. Han tycker det här har varit ett projekt där det är svårt att hitta något som inte har fungerat.

– Enligt min åsikt har detta varit ett framgångsrikt projekt från a till ö. Betonmast Innlandet har försäkrat sig om att projektet har blivit en säker resa, och vi har också haft ett bra byggnadsagent i Norconsult. Vi sitter nu med en stor byggnad som presterar högt inom satsningsområdena till Statsbygg, bland annat miljö och HMS, säger han.

Projektledare André Skjelstad i Betonmast Innlandet är också tydligt nöjd med projektets genomförande. Han beskriver samarbetet med Statsbygg som mycket givande.

– Vi anser att de strikta kraven från byggherren har lyft oss på viktiga områden som HSE, miljö och energi, säger han.

Bilder och hela artikeln: bygg.no.

Frogner Idrottspark

På Frogner i Sørum kommune har det lokale idrettslaget planlagt og bygget ut en idrettspark mange kan misunne dem. Det nye praktanlegget sto ferdig i høst – og er i bruk store deler av døgnet.

Det var på sensommeren Frogner Idrettslag kunne ta i bruk den nye idrettsparken. Prosjektet omfatter en flerbrukshall på totalt 7.500 kvadratmeter – hvor selve hallen utgjør 3.600 kvadratmeter. Hallen inneholder blant annet tre håndballflater, basketballbane, ti badmintonbaner (Frogner er en stor klubb innen badminton), bane for innebandy, volleyball og tennis samt en klatrevegg/buldrevegg. Resten av bygget inneholder blant annet to treningsrom, garderobeanlegg med 14 garderober, sosiale rom, kiosk/storkjøkken, sju kontorer og to møterom.

Den nye hallen er også bygd sammen med eksisterende hall og klubbhus, som er delvis pusset opp. Her har blant annet Posten fått helt nye lokaler og er fast leietaker i bygget.

Prosjektet inneholder også et uteområde med blant annet et kunstgressanlegg på 3.600 kvadratmeter med infrarød undervarme og flombelysning. I tillegg er det lagt til rette for nytt areal for skøytebane om vinteren og en utendørs treningspark.

Bilder og artikkel på bygg.no.

Spikerverket

Med to nye næringsbygg og 116 leiligheter har Vedal Entreprenør nå fullført Spikerverket i Nydalen for Avantor.

Første trinn på Spikerverket sto ferdig i 2012, og omfattet en næringsdel – Egmontbygget – og 40 leiligheter. Mad og April Arkitekter har stått bak henholdsvis nærings- og boligbyggene i dette trinnet, etter samme fordeling som de hadde for Spikerverkets første trinn. Arkitekturen fra det første trinnet er videreført, selv om næringsbyggene har noen mindre individuelle fasadeutforminger.

Disse to avsluttende trinnene er på cirka 31.000 kvadratmeter, og Vedal Entreprenør har en kontrakt på 768 millioner kroner for de to næringsbyggene og tre boligbygg.

Resultatet av den inviterte arkitektkonkurransen i 2007 ble tre næringsbygg liggende etter hverandre fra sør til nord, med boligbyggene i slangeform mot villabebyggelse i vest.

– Vi har klart å få til den intrikate veven uten å gjøre mye med infrastrukturen. Men vi har «jukset» litt; vi trekker gatene inn ved å skape urbane torg mellom byggene. Midt i bebyggelsen er det en nordsør-akse der man kan bevege seg gjennom hele området. Et krav i reguleringen var åpninger i bebyggelsen. Mellom ett av næringsbyggene og et boligbygg er det derfor en toetasjes åpning der man kan bevege seg inn til neste torg, forklarer Patriq Backlund i MAD, som også har vært ansvarlig søker for hele utbyggingen.

Vedal hadde oppstart med grunnarbeider for den sammenhengende p-kjelleren under nærings- og boligbyggene i oktober 2014. Frem til høsten 2010 lå produksjons- og lagerhallene til Christiania Spigerverk akkurat her. Ikke overraskende fant man i grunnen – i tillegg til elvestein og kvikkleire – også en del forurensede masser.

– Forekomster av zink, betongrester med asbestmaling, og jernbanesviller innsatt med kreosot måtte fjernes på forskriftsmessig måte. En utfordring var T-banekulverten som går rett på nordsiden av prosjektet. Her måtte vi være forsiktig da de gamle betongkonstruksjonene etter Spikerverkets bygninger skulle fjernes, forklarer Vedals prosjektleder Torstein Blumer.

De tre boligbyggene er kledd med stående malmfuru påført silikatmaling. Blikkbeslagene er i natureloksert aluminium med aluminiumsbeslåtte trevinduer. Dalformen langs Akerselva går igjen i utformingen av de sedumkledde takene, der linjen for knekkpunktet i takene er nøyaktig sammenfallende for alle boligbyggene i Spikerverket. Samtlige leiligheter har enten balkonger, terrasser på mark eller usjenerte takleiligheter, som det finnes fem av.

Excellent

De to næringsbyggene ble påbegynt i begynnelsen av august 2016, og ble planlagt som passivhus med kjøling og oppvarming fra
Avantors eget anlegg basert på jordvarme. Dette anlegget forsyner hele selskapets 200.000 kvadratmeter bygningsmasse. Begge
næringsbyggene er bygget som energiklasse B, og tar sikte på å oppnå miljøklassifiseringen BREEAM-NOR Excellent.

– Ved å velge BREEAM-NOR ligger det i kortene en del vesentlige endringer fra Egmontbygget i 2013. Men vi hadde også en erfaringsliste fra Avantor med oss i alle prosjekteringsmøter. Det var en oppsummering av hva som fungerte og hva som ikke fungerte så godt, og som eventuelt kunne utelates eller forbedres. Et av mange punkter var at man gikk fra sentrale avtrekk til full VAV-regulering for soner på ti kvadratmeter, forteller Blumer.
Leietakere er Oslo kemnerkontor som flytter fra Pilestredet og inn i bygg B. I bygg E er Elkjøp Nordic og Ice.net de største leietakerne. I tillegg til rene parkeringsarealer inneholder kjelleren også lager, møteromssenter og felles kantine for leietakerne.

– En utfordring var uten tvil byggetiden. Vi begynte å stable hulldekker 1. august i 2016, og overleverte til Elkjøp Nordic på nøyaktig samme dag i år. Denne gang valgte vi å prefabrikkere fasadeelementene, i stedet for å bruke mye tid på å plassbygge dem som sist. Det var avgjørende for at vi klarte den korte byggetiden, understreker Blumer.

Signatur i fasadene

Fasadene er i natureloksert aluminium med paneler i høyglanset lakk. De tydelige relieffene med skråstilte vindusformater er lett gjenkjennelige fra det første trinnet, men hvert bygg har allikevel en personlig signatur. Egmontbygget hadde alle elementene en skråside og en vertikalside som endret seg for hver etasje. I Bygg E er det et vertikalt mønster som henger sammen over to etasjer.

– Bygg B har et organisk mønster som strekker seg over hele byggets høyde, men med samme skråvinkel eller en rett side. Det vil si at de tre byggene har variabler, enten rette eller skrå, på samme «alfabet». Men komponert på tre forskjellige måter. De har et lett gjenkjennbart slektskap, selv om de er forskjellige. Hvert bygg får en identitet, samtidig som vi har brukt utformingen bevisst for å danne en sammenhengende bebyggelse oppover hele Nydalsveien, forteller Backlund.

Prosjektet hadde en viss frihet og en fleksibel grense i reguleringen hvordan arealene skulle kunne fordeles mellom næring og boliger.

– Vi måtte jo forholde oss til en byggegrense og byggelinje, og maksimum og minimum på hvor stort boligarealet kunne være. Men vi har hatt en fordel ved at vi kunne korrigere litt frem og tilbake, både etter hva markedet og behovet tilsa. Fordelingen mellom bolig og næring har derfor variert noe gjennom prosjekteringsfasen, sier Backlund.

Prosjektsjef Terje Løvold i Avantor er godt fornøyd med utformingen av utearealene til Spikerverket, noe han mener skyldes de ressursene de legger i nettopp det. – Det er ikke bare de som bor, jobber og studerer i Nydalen som bruker området. Det blir også flittig brukt som rekreasjonsområde for de som går tur langs Akerselva. Derfor er vi veldig opptatt av å ha en høystandard, forteller han.

Som prosjekt begynte Løvold å jobbe med Spikerverket for ti år siden. Nå som leietakerne har flyttet inn synes han det er spennende å se at det har stått seg konseptuelt i forhold til arkitektkonkurransen for ti år siden.

– Det har blitt slik vi så det for oss den gang, med de arkitektoniske og estetiske kvalitetene som vi mener det skal ha. Spikerverket er sentral i Nydalen, og vil antakeligvis bli et av de mest attraktive bolig- og næringsarealene i området, sier Løvold.

 

Bilder og artikkel på bygg.no

Kvartal 33

Ett av Lillestrøms senaste bostadsprojekt har medfört en ny nivå av modernism och modern arkitektur till bostadsköparna i Skedsmo kommun.

1 800 kvadratmeter näring är kvartalet ett bra ställe att bo och arbeta.
Byggherre Veidekke Eiendom och totalentreprenad Seby är båda nöjda med projektet, vilket också har mottagits väl av användarna.
– Vi är mycket nöjda med de villkor och kvaliteter vi levererar till våra kunder här. Och det sättet Seby har hanterat kunderna på har också varit fantastiskt bra, säger projektledare Herman Engesgaar i Veidekke Eiendom och byggföretaget Kvartal 33 AS.
Projektledare Jo Andersen i Seby berättar att totalentreprenaden också är nöjd med utvecklingen och att invånarna också har goda skäl att vara desamma.
– Jag vill inte säga att det här är normal bostadsstandard. Om du tittar på utomhusområdena, med granit, en bra lekplats och med den arkitektur vi har här är det här ett snäpp upp från normal bostadsstandard. Det är inte ofta du ser så påkostade utomhusområden i ett bostadsprojekt, säger Andersen.

Bilder och artikel på: bygg.no.

Ladebyhagen – BT2

Området Lade/Lilleby, som tidligere kunne beskrives som et slitent industriområde, er nå i ferd med å få nytt liv som et blomstrende og vitalt boligområde, nesten som en ny bydel i Trondheim.

Ett av bidragene til denne forvandlingen kommer fra OBOS, som i samarbeid med Skanska nå er i ferd med å avslutte byggetrinn to av prosjektet Ladebyhagen.
I alt skal Ladebyhagen kunne tilby omkring 600 leiligheter, i et attraktivt nabolag med kjøpesenteret City Lade og det store idrettsanlegget på Ladesletta som nærmeste naboer, med friluftsområdene og Ladestien innen gangavstand, samt vei til sentrum.

”Skankas prosjektleder Odin Damås forteller at boligene i Ladebyhagen er bygget med vekt på kvalitet, komfort og økonomi, og i tillegg til at alle nye krav til teknisk standard og energi er godt ivaretatt. Fasaden er utført i vedlikeholdsfrie materialer, som lys tegl og fasadeplater. Leilighetene har fått store vindusflater, med godt daglys som resultat. Alle boligene har egen balkong, takterrasse eller markterrasse. Balkongene og markterrassene har størrelse som varierer mellom 7 og 30 kvadratmeter, mens takterrassene kan være opptil 60 kvadratmeter. Mellom husene er det anlagt et flott og godt skjermet grøntområde, med trær og busker, plen, benker og gangveier. Det er dessuten anlagt en egen lekeplass med klatrestativ, husker og sandkasse.”

Artikkel på bilder på bygg.no.

 

 

Hønefoss kirke – bygg.no

De siste tiårene har arbeidskirker vært et gjennomgangstema i arkitekturen, i det siste ser vi ofte at nye kirker også får et kirkerom der det sakrale blir mer vektlagt.

Den nye Hønefoss kirke er gjenreist på branntomta etter den gamle kirken fra 1862. Et lavere og mer inviterende volum med inngangspartiet vendt mot sentrum i vest, fortsetter i en krum takform som reiser seg monumentalt mot øst.

Vinnerutkastet i arkitektkonkurransen, «Himmeltrærne», ble vunnet av LINK arkitektur, der man så for seg en allé med trær og trestammer som går over til en trekrone som danner takhvelvingen. En av utfordringene for LINK var å innpasse romprogrammet til en moderne kirke på tomta. Det ble løst ved at kirkerommet er løftet opp en etasje fra inngangspartiet og det innvendige kirketorget for å skape plass og gi bredde til en ny kirkes funksjoner.

Kirketorget ligger i første etasje med to trapper på hver side av en båreheis opp til selve kirkerommet. I første etasje ligger et anretningskjøkken, samt om lag 20 kontorarbeidsplasser i bakkant. Underetasjen inneholder et større profesjonelt kjøkken, lager, tekniske rom og store arealer for arrangementer eller utleie. Et dusj- og garderobeanlegg er også på plass.

Alt dette var mulig å få til på grunn av en nå heller utradisjonell løsning; selve kirkerommet er løftet en etasje. Den buede hvelvingen i et høyreist katedralliknende kirkerom ender opp i en 14 meter høy fondvegg. Søyler og vindusrekker drar oppmerksomheten mot kommende altertavlen og orgelet. Rommet skal kunne ha 500 sitteplasser.

Totalentreprenør har vært OBAS Øst, som valgte å ta med seg Halvorsen & Reine som arkitekter i utførelsesfasen. Daglig leder Rune Karlsen forteller at prosjektet hadde vært ute på prising to ganger tidligere, og at OBAS jobbet i en Fase 1 med byggherre fra vår til høst 2015.

Hele artikkelen og bilder kan ses her.