Norsk Folkemuseum – Båthallen

Artikel från bygg.no:

WSP Engineering vant Norsk Folkemuseum-kontrakt

Båthallen har vært stengt for publikum siden 2009. Norsk folkemuseum ønsker nå å rehabilitere den, samt bygge ny arena og utstillingshall for norsk kystkultur, historie og samtid. WSP Engineering har fått ansvaret for prosjektering.

Båthallen har på mange måter vært et symbolbygg for Norsk Maritimt museum. Det markerer ved sin plassering og utforming sammenhengen med Frammuseet.

I tillegg vil man integrere dypere de ulike sidene ved Norsk Maritimt Museums mangesidige virksomhet: kystkultur, marinarkeologi og kulturminneforvaltning, tradisjonskunnskap og immateriell kulturarv. Prosjektet er organisert med to delprosjekter, byggeprosjektet og utstillingsprosjektet.

Det skal bli en ny og lett tilgjengelig attraksjon for alle besøkende til Bygdøynes, og gjøre Norsk Maritimt Museum bedre rustet til å nå offensive mål for besøksvekst.

– Dette er et signalprosjekt hvor vi får benyttet vår ekspertise innen alle fag. Vi gleder oss til å samarbeide med Norsk Maritimt museum om å rehabilitere og gjenåpne et historisk museumsbygg for allmennheten, sier Lars Edvard Bergdal, leder for rehabiliteringsavdelingen i WSP Engineering i en pressemelding.

WSP Engineering har en egen avdeling som er spesialisert innen antikvarisk rehabilitering som har lang ekspertise på kulturhistoriske eiendommer. I prosjektet stiller de med alle våre fag og samarbeider med Unionconsult, Ingeniør Per Rasmussen og Brekke og Strand på tilgrensede fagområder.

Båthallen skal åpne for publikum mai 2019.

Bilder skisseprosjekt: PML Arkitektur

 

Vollebekk Skola

Denna höst öppnar Vollebekk skola för Oslo-eleverna. Byggherre Undervisningsbygg har testat en ny kontraktsform, och både entreprenör och byggherre ger upplägget toppbetyg.

WK Entreprenør AS vann projekttävlingen där de tävlade mot fyra andra prekvalificerade team med lösningar och pris.

Med sig i laget hade de arkitekt L2 arkitekter, landskapsarkitekt Gullik Gulliksen, Boro Bygg på byggteknik och brand, Ingenia på VVS, Moe Rådgivende Ing på elektroteknik, Brekke & Strand på akustik och Tekka på projektledning.

Den nya skolan är byggd som ett passivhus, och är drygt 10.000 kvadratmeter med klassrum, två idrottshallar, olika special- och aktivitetsrum och en separat avdelning till elever med särskilda behov. Här är det bland annat omfattande åtgärder för rullstolsburna och rum särskilt konstruerade för undervisning av barn med koncentrationssvårigheter.

Skolan är dimensionerad för 780 elever, plus 24 med särskilda behov, från första till tionde klass.

Läs mer på bygg.no.

Nya Jessheim VGS

På Jessheim har Veidekke uppfört Akershus största och Norges tredje största gymnasium som ett OPS-projekt.
Efter en konkurrenspräglad dialog med hyresgästen Akershus landsting fastnade Veidekke med segern våren 2014. Tre år senare är de två Veidekke-enheterna Seby och Veidekke Entreprenør Oslo färdiga med den cirka 25 000 kvadratmeter stora skolbyggnaden på Jessheim, och till hösten flyttar 1 500 studenter och 240 anställda in. Men kontraktet gör att Veidekke/Seby också kommer att vara närvarande de kommande 25 åren i Jessheim gymnasium, för att driva OPS-skolan.
– Den stora skillnaden mellan ett traditionellt byggkontrakt och ett OPS-kontrakt är att vi hela tiden måste tänka i ett 25-årsperspektiv, säger projektledare Geir Viken till Byggeindustrien. Veidekke har etablerat företaget Skulebygg AS, som kommer att ansvara för den fortsatta driften av skolan när bygget är klart.
– Vi började tidigt att tänka på övergången till att driva byggnaden. Samtidigt är det mycket oftare sammanfallande intressen med leasetagaren. Båda är intresserade av att få till de mest fasta lösningar, tillägger han. Viken berömmer också det arbete som landstinget hade gjort innan projektet, och säger att det har gjort att allt har gått enklare.

De fyra våningar höga byggnaden ligger på en sluttande tomt, och har fått två definierade huvudingångar i den första och tredje våningen. Båda ingångarna riktas in mot kärnområdet i byggnaden. Tanken är att ingången på tredje våningen, som går rakt in i cafeterian, ska användas av de som kommer från centrum av Jessheim, medan entrén på bottenvåningen och dess läge vid busshållplatsen kan användas av dem som har en lite längre väg till skolan.
– Det gemensamma området mellan vingarna vetter mot huvudingångarna mot norr och söder. Detta rum förmedlar både vertikal och horisontell kontakt mellan skolans olika funktioner och linjer samt mellan de två utomhusytorna i norr och söder. Rummet innehåller flera av skolans viktigaste gemensamma funktioner, såsom matsal, hörsalar och bibliotek. Ett brett amfi från plan 1 till plan 3,  tillsammans med öppna glasfasader mot de två huvudingångarna, vilket återspeglar terrängen genom byggnaden, säger arkitekter Ruth-Kristin Fiskum och Geir Dahlseen i Vis-a-vis, som konstruerade byggnaden.
Det finns sex vitt skilda inriktningar som samlats i den nya byggnaden. Allt från teknisk och industriell produktion (TIP), med stora verkstäder, till musik, dans och drama (MDD), med t ex eget musikrum och två black-box teatrar till mer traditionella studieförberedande (ST) och service och transport (SS). Förutom hälsa och utveckling (HO). Det breda spektrumet har inte bara lett till att byggnaden innehåller 830 rum, men även andra utmaningar.
– Vi har haft ett antal utmaningar i samband med ljud, eftersom det är så olika ämnen här. Från TIP-hallarna till musikrum och danssalar. Brekke & Strand har genomfört mätningar oss på MDD-rummen och deras mätare ger inte utslag, berättar Viken.

Hela artikeln och bilder hittar du här.

Harvard HouseZero: Design Intelligence as a Platform for Sustainability

Harvard, Snøhetta and Skanska Technology develops ambitious research project, retrofitting an existing pre-1940s building to achieve unparalleled levels of energy efficiency.

Tuesday, May 23, 2017 — The Harvard Center for Green Buildings (CGBC) at the Harvard University Graduate School of Design, in collaboration with Snøhetta and Skanska Technology, are retrofitting CGBC’s headquarters in a pre-1940s timber-framed building to become one of the world’s most ambitious sustainable buildings. As a first-of-its-kind research project, HouseZero demonstrates how to transform a challenging building stock into a prototype for ultra-efficiency, rapidly reducing the level of reliance on energy-intensive technology while simultaneously creating comfortable indoor environments.

HouseZero attempts to address the global environmental challenge of climate change by focusing on existing buildings, which account for energy inefficiency and carbon emissions on a vast scale worldwide. Through intelligent design that generates inspiring work spaces and a comfortable indoor climate, HouseZero achieves groundbreaking reductions in energy use and carbon footprint.

To realize this ambition, the design of HouseZero is driven by highly ambitious performance targets, including 100% natural ventilation, 100% daylight autonomy, almost zero energy required for heating and cooling, and zero carbon emissions, including embodied energy in materials. Once completed, the building will produce more energy over its lifetime than was used to renovate and operate it. This measure considers the building’s total life-cycle, including the embodied energy for construction materials, building operations and equipment plug-loads over a 60-year lifespan.

“Before now, this level of efficiency could only be achieved in new construction,” said Ali Malkawi, professor of architectural technology at the Harvard Graduate School of Design, founding director of the Harvard Center for Green Buildings and Cities and the creator of the HouseZero project. “We want to demonstrate what’s possible, show how this can be replicated almost anywhere, and solve one of the world’s biggest energy problems — inefficient existing buildings.”

Acoustic quality
Acoustic quality as part of the spatial experience of HouseZero has been a major focus. Solutions that condition spatial acoustics through both absorption and diffraction are implemented in the interior. Treatment of the existing structure, from exposure of the beams to creation of double height spaces, has positive effects on both volume and acoustics. The addition of the facetted stairwell is designed to reduce potential disturbance to the working spaces from human circulation.

Read the entire press release here.
And for more information visit www.harvardcgbc.org

Rotnes Kyrka

Kulturverket Flammen och Rotnes kyrka : Bygg.no – Byggeindustrien

Kyrkobyggnaden har en yta på 1100 kvadratmeter och ett kyrktorn som är 25 meter högt. Nittedal kommun beskriver Rotnes kyrka som modern, flexibel och samtidigt högtidlig och helig. Kyrkorummet har 280 sittplatser, som kan utökas till 500 platser genom att införliva angränsande rum. Förutom kyrkorummet, hyser kyrkan bland annat ungdomssal, barnsal, kapell, sakristia, kök och kontor.
– Det är en mycket aktiv församling som har fäst stor vikt vid ljud och akustik. En elektronisk efterklangskonstruktion är installerad som bibehåller akustiken på ett bra sätt, antingen om det ska vara konsert, körsång eller mässa. En av utmaningarna har varit att integrera de akustiska elementen i arkitekturen så att det estetiska skyddas, berättar projektledare Huser.

JM Entreprenør träffade på många av de samma akustiska utmaningarna under byggandet av kulturhuset. Flammen kulturverkstad har en yta på 3400 kvadratmeter och rymmer ett stort och modernt bibliotek och ett stort mötesrum med skyveamfi med 350 platser eller 600 ståplatser. I kulturhuset hittar vi även en mindre sal med 150-200 sittplatser och utrymmen för kommunens kulturskola.
– Det har blivit ett mycket fint kulturbygge, inte minst biblioteket där man bland annat finner 7,5 meter höga bokhyllor i trä, exponerade limträkonstruktioner och stora glasfasader, säger Huser.

Bilder och artikel: bygg.no.

Rotnes kirke inne

Heggedal skola och multihall

Heggedal grundskola byggdes om, med nytt tillbygge och en multihall ansluten till skolan. Brekke & Strand Akustik är anlitad som ljudteknisk rådgivare för SG Arkitektur.

”Den gamla skolan har utvecklats och utökats med ojämna mellanrum genom åren. Första delen var från 1906, den sista utbyggnaden gjordes  i början av 2000-talet. Utmaningen var att få till en utbyggnad till en 3-parallell skola, då många ändringar över tid har resulterat i en väldigt besvärlig konstruktion, berättar Kjetil Myrseth på SG Arkitektur, som har varit planerare från skissprojektet.
Skolområdet är på totalt 11 000 kvadratmeter. I området ingår multihallen med underliggande parkeringsvåning på 2 800 kvadratmeter. Tomten på nästan 19 tunnland, är platt och är beläget på en ås, med skolgården vänt i söderläge och utsikt över Gjellumvannet. Efter rivning och nybygge är anläggningen nu organiserad med en central mittenvinge med administration och gemensamt klassrum, samt två sidovingar för undervisningsområdena.”

Artikel och bilder på: bygg.no.

 

 

Sundtkvartalet

Sundtkvartalet är byggt på tomterna till gamla Brødrene Sundt Verktøymaskinfabrikk, i dagligt tal bara kallat Brødrene Sundt. Projektet fyller ett helt kvartal avgränsat av Vahls gate, Lakkegata och Heimdalsgata öster om Oslo centrum.

Projektet har en bruttoarea på 33,100 kvadratmeter, fördelat på fem våningar och en källarvåning. Byggnaden innehåller kontorslokaler med matsal och auditorium , offentliga mötesrum- och välkomscentrum, kommersiella lokaler för uppsökande verksamhet på plan 1 och flerfunktionshall för Oslo kommun. Totalentreprenad är Skanska Norge, medan Dyrvik Arkitekter har ritat byggnaden.

I projektet ingår även två kulturmärkta byggnader som totalrenoverades , men under ledning av en annan entreprenör.

Artikel och bilder på bygg.no.

Rotneskyrkan invigt

Rotnes kyrka, som är en del av Rådhuskvartalet i Nittedal, blev officiellt invigt söndagen den 27 november. Brekke & Strand har tagit hand om akustiken i kyrksalen och delvis i kapellet och ungdomssalen.

Läs mer på nrk.no

NGI bistår Hjellnes på Vikingtidsmuseet

NGI har fått i uppdrag av Hjellnes Consult att hjälpa till med projekteringen av det nya Vikingatidsmuseet.

Många av de enastående skatterna från Osebergsskeppet är så sköra att experter ska undersöka hur mycket vibrationer de tål. När man bygger ett nytt, modernt museum intill det nuvarande vikingamuseet på Bygdøy i Oslo, är det mycket viktigt att allt går lugnt till. Initialt ska NGI titta på lösningar för utgrävning av byggrop och fundamentering för ett nytt museum. Det nya museet kommer byggas som en förlängning av det nuvarande Vikingskipshuset, och det ska byggas utan att vikingaskeppen och föremålen flyttas.

– Hänsynen till vikingaskeppens och föremålens sårbarhet kommer att ligga till grund för allt vi gör, berättar projektledare och geotekniker Jenny Langford, NGI i ett pressmeddelande.

Statsbygg är i gång med ett skissprojekt, baserat på förslaget ”Naust” från danska AART Architects, som vann arkitekttävlingen för de nya Vikingtidsmuseet i april 2016. Skissprojektet ska vara slutfört den 1 februari 2017. En av de viktigaste uppgifterna för NGI är att överväga vilka metoder som kan användas för att gräva ut och säkra byggropen utan att det går ut över vikingaskeppen och de oersättliga föremålen från gravfynden. På samma sätt ska NGI värdera metoder för fundamentering på pålar.

Statsbygg har utsett två projekteringsgrupper som jobbar parallellt:
– Den ena gruppen projekterar det nya museumsbygget och leds av Hjellnes Consult.
– Den andra gruppen arbetar med säkringsprojektet och leds av Brekke & Strand Akustik. Denna grupp kommer bland annat att titta på gränsvärden för vibrationer med tanke på föremål och vikingaskepp.

NGI är ansvarig för geoteknik och teknisk geologi i projekteringsgruppen och kommer att hjälpa säkringsgruppen med värderingar av vibrationsöverföring i grunden.

Artikel och bild från bygg.no.

Rafstöðvarvegur, Reykjavik

Vi har fått vårt första uppdrag på Island!

Vår isländske kollega Halldòr ska projektera inomhusakustik i kontorslokaler till runt 80 medarbetare. Det är ett äldre bygge i Rafstöðvarvegur i ett fint område i Reykjavik vid floden Elliðaá. Bygget har tidigare använts som gym, ungdomshus och museum, men ska nu byggas om till kontor.

Uppdraget utföres i samarbete med Verkfræðistofa Reykjavíkur.