SINUS AS och Brekke & Strand slås samman

Brekke & Strand Akustikk AS är idag det största oberoende specialistföretaget inom akustisk rådgivning i Norden. SINUS AS startade 1992 och har idag 18 anställda på deras två kontor i Stavanger och Kristiansand:
Fusionsplanen har nu antagits i båda företagen och SINUS AS kommer under hösten 2018 att slås samman med Brekke & Strand Akustikk AS.

– Vi får en helt unik möjlighet att gemensamt utveckla våra tjänster inom akustik, buller och vibrationer med nya medarbetare, nya marknader och ny kunskap. Särskilt intressant är det att få in en fot i olje- och gasuppdragen. Här är det mycket spännande för oss som jobbar med att minska buller och vibrationer, säger Ingjerd Aaraas, VD i Brekke & Strand.

-Vi är båda medarbetarägda företag, dessutom var grundarna kollegor i samma företag på 80-talet – kanske var det skrivet i stjärnorna, ler Ingjerd.

– För oss är detta ett nytt och viktigt steg i en lång och god utveckling för SINUS, säger Tønnes Ognedal. Han har varit chef för företaget sedan SINUS startade 1992. – Vi har haft många bra år med ett antal spännande uppdrag för våra engagerade medarbetare. De anställda tycker att det att slå samman med Brekke & Strand kommer att göra det roligare på jobbet! Vi har många bra kunder som vi fortsätter ta hand om genom ett företag som får ännu mer specialkunskap och större gemensamma resurser.

Efter fusionen kommer Brekke & Strand Akustikk AS att vara ett företag med 86 anställda fördelade på kontor i Göteborg, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bergen och Oslo.

Norges största vägkontrakt

Statens vegvesen föreslår Skanska till det första OPS-projektet i Norge på mer än tio år. Detta är det största vägkontrakt som har ingåtts i Norge.

Ny rv.3/rv.25 mellan Løten och Elverum omfattar 16 km 4-fältsväg och 9 km 2-fältsväg med mitträcken, uppgradering av gammal väg och byggande av ny kontrollstation.

Projektet kommer att genomföras på ungefär två och ett halvt år. Det startar i juni och vägen ska öppnas i november 2020.

Detta är det första OPS-projektet inom vägbyggen på över 10 år. Skanska står för byggning, finansiering och drift/underhåll i 20 år.

Brekke & Strand ska bedöma lokala åtgärder för bostäder längs sträckan.

Bygg.no

BNAM 2018

BNAM 2018 – Baltic-Nordic Acoustics Meeting hålls 15-18 april 2018 i Reykjavik, Island

Flere av våra duktiga kollegor ska delta och tala:

H. Júliusson & L. Strand; Sound Insulation of CLT constructions – experience and new requirements; presented by Halldór
A. Stensland & S. Olafsen; Environmental noise and vibration monitoring of Oslo’s metro lines; presented by Atle
T. Klami, T. Blesvik & S. Olafsen; Long term measurements of highway traffic noise; presented by Truls
S. Olafsen & A. Stensland; Tram Noise monitoring; presented by Sigmund
O. Sivertsen; Sound fields in narrow street canyons with noise from trams; masters thesis, presented by Oskar

BNAM Announcement

Nordic Sound Symposium 50 years

Nordic Sound Symposium 2018 will take place 31st of mai – 3rd of june

Nordic Sound Symposium celebrates its 50 years anniversary in 2018 as the inaugural symposium was held in 1968. The technical developments over this period has been staggering. At this year’s Symposium we will look forward focusing on the technical developments we see coming towards us in the years to come. Celebrating the 50th anniversary of the Nordic Sound Symposium, we aim to give you valuable input on new audio developments building your competencies for the future.

Website with registration

Facebook-page

Event on Facebook

 

 

Årets magisteruppsats inom akustik

Expertgruppen inom akustik i RIF, Rådgivende Ingeniørers Forening, har i år som förra året delat ut priset för årets bästa magisteruppsats inom akustik.
Priset på 10 000,- delades ut till Paula Cruz Gonzalez för hennes uppgift att jämföra mätningar och beräkningar av ljudutbredning.
”Vi gratulerar Paula med ett välförtjänt pris och hoppas att fler NTNU-studenter kommer att få upp ögonen för akustik”, säger Brekke & Strands egen Tore Moen, som är chef för RIFs expertgrupp.

Bild och artikel på bygg.no.

#Osebergpåvikt

Vägning av Osebergskeppet

När det nya museet är färdigt på Bygdøy ska skeppen flyttas och förberedelser för detta pågår.
Nya stödstrukturer för skeppen kommer också att monteras när de står i ett nytt museum. Som del i förberedelserna monterades lastceller under alla stöd och arrangemang på Osebergskeppet. Man får då den exakta vikten av fartyget och viktfördelning.
Lastceller är monterade under dagens stöd och då lyfte skeppet och dagens stöd lite för att ge plats. Det första steget är att se hur Osebergskeppet klarar att lyftas upp lite. 4 stöd lyftes 2 – 3 mm medan det noggrant registrerades hur fartyget svarade på detta. Det första steget i vägningsprocessen är således gjort. Skeppet ska stå på lastcellerna i minst ett år, och det kommer att övervakas hur belastningen beror på fukt och temperatur. Under tiden mäts deformationer av undersökningarna och andra kritiska platser.

Julklappar till välgörande ändamål

Brekke & Strand Akustikk AS och AB har i år valt att donera pengar till välgörande ändamål istället för att ge gulklappar till de anställda.

Alle våra kollegor fick föreslå en organisation som de ville stödja och i år föll valet på Barnekreftforeningen och Barncancerfonden i Norge och Sverige.

Detta är ett hjärtslag som vi förhoppningsvis kommer att göra till en tradition de kommande åren.

 

 

Brekke&Strand är Great Place to Work® certifierad

Great Place to Work® är ett globalt konsult- och analysinstitut med över 25 års erfarenhet av mätning och utveckling av förtroendebaserad kultur och ledarskap på arbetsplatser. Great Place to Work Sertifisert och deras utmärkelser för De Beste Arbeidsplassene tilldelas de organisationer som bevisligen har skapat en god arbetsplats för sina medarbetare.

Brekke & Strand Akustikk AS har i år uppnått denna certifiering.

GPTW certifieringen är en bekräftelse på att det vi i Brekke & Strand tror på och jobbar för fungerar. Brekke & Strand är ‘Great Place to Work’ för snart 70 kompetenta och engagerade anställda.