Category: Medienytt

Acoustics in practice

Den europeiska akustiska organisastionen EEA ger ut en tidsskrift kallad ”Acoustics in practice”.
I det senaste numret har en artikel publicerats av vår egen Sigmund Olafsen, som behandlar de spårvagnsmätningar vi har gjort för Oslo Sporveier. Atle Stensland och Tore F. Killengreen är medförfattare.

Hela artikeln kan du läsa här: Acoustics in practice october 2017 – utdrag

Vi öppnar kontor i Bergen!

Brekke & Strand Akustikk AS utökar verksamheten och öppnar nytt kontor i Bergen med för närvarande 3 erfarne akustiker; Frode Eikeland, Ketil Olset och Espen Hatlevik. Kontoret ligger i Glasshuset på Minde (Conrad Mohrs veg 23).

Vi önskar Frode, Ketil och Espen välkommen till Brekke & Strand Akustik och ser fram emot att jobba på marknaden i Bergen!

För mer information:

Kontakt i Bergen: Ketil Olset, e-mail: ketil.olset@brekkestrand.no
Adm. Direktør: Ingjerd Aaraas, ingjerd.aaraas@brekkestrand.no

Vi forplikter oss overfor studentene

Våre rådgivere har en lang tradisjon for å veilede masterstudenter i deres prosjekt- eller masteroppgaver. Nå vil vi styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjonene ytterligere:

– I disse dager lanserer vi et program som skal gi studentene de beste forutsetninger for å levere en fremragende oppgave. Motivasjonen for satsningen er en sterk tro på at samarbeid av denne typen er med på å drive utviklingen av akustikkfaget videre, heter det i en melding fra selskapet.

Seniorrådgiverne Magne Skålevik og Sigmund Olafsen har vært veiledere for en rekke studenter. De synes det er spennende å få være med på å forme fremtidens rådgivere. Kombinasjonen av teoretisk fordypning på universitetet og praktiske problemstillinger i en masteroppgave gir svært verdifull kompetanse.

– Tre av mine masterstudenter har blitt hos oss i Brekke & Strand mens de øvrige har bidratt til å styrke faget hos våre konkurrenter og myndighetene, sier Sigmund Olafsen som til sammen har veiledet sju studenter og som stadig har nye tema på skrivebordet.

Magne Skålevik setter av tid til å være veileder for å få svar på ubesvarte spørsmål.

– Ofte dukker det opp nye og interessante problemstillinger som man som rådgiver i en hektisk hverdag ikke har mulighet til å ta seg tid til å utforske. Dette kan bli mat for kunnskapssultne studenter. Gjentatte ganger har det vist seg at studentene ved hjelp av god veiledning og ikke minst egen innsatsvilje, iver og nysgjerrighet har kommet frem til oppsiktsvekkende resultater og spennende ny kunnskap. Funnene har ofte også praktisk nytteverdi og har raskt blitt en del av den daglige rådgivningen i firmaet, heter det i meldingen.

Brekke & Strand Akustikk bidrar jevnlig med å utforme oppgaver og har per i dag samarbeid med NTNU, Chalmers, NMBU og DTU. For å formalisere samarbeidet med studentene ytterligere har selskapet nå utviklet et eget program der hensikten er å integrere studentene i enda større grad.

– Studentene skal føle seg ivaretatt og velkommen. Det legges vekt på at studentene skal introduseres til firmaet og få en fast arbeidsplass sammen med de øvrige rådgiverne, som oppfordres til å bidra dersom studentene skulle ha behov for dette. Firmaets omfattende instrumentpark, samt andre ressurser, stilles til rådighet. Studentene oppfordres til å presentere resultatene sine for firmaet når oppgaven er sluttført, påpeker de.

Programmet retter seg også mot veilederne og gir innspill til hvordan denne rollen kan utføres.

 

 

Att höra bullret innan vägen byggs

Buller i bostadsområden är aktuella teman när nya vägprojekt ska utvecklas. Genom att ge möjligheten att höra bullret innan vägen byggs, säkerställer akustikföretaget Brekke & Strand Akustik den bästa utgångspunkten för att inrätta de bra besluten och tar hand om osäkerheten kring den framtida bullersituationen.

Det största lokala miljöproblemet associerat med transport idag är buller och utsläpp från trafiken.
Det är satt ett nationellt mål i Norge att bullerstörningar ska minskas med 10% innan 2020 jämfört med 1999,
samt att antalet människor som utsätts för buller över 38 dB inomhus bör minskas med 30% jämfört med 2005.
Detta är viktiga förutsättningar för ambitionsnivån i nya vägprojekt. Den nya infrastrukturen kommer därför iklädd en mängd bulleråtgärder.
I huvudsak önskar man dämpa bullret så mycket som möjligt längs vägen
med hjälp av skärmar och vallar, men även lokala skärmar på uteplatser tas i bruk.
– I många fall kan en ny väg därmed leda till sänkta bullernivåer, samt en renovering av fastigheten för
att tillfredsställa nya krav för bullernivåer inomhus. Andra parametrar är minskning av trafiken och framför allt
den tunga trafiken genom bostadsområden, hastighetssänkningar och miljögaterprojekt, säger Maria Kristin Strand,
chef för kompetens och utveckling av företaget.


Läs hela artikeln på norska på samfunnsutvikling.com.

”Ny Opera i Operan” – Stockholm

Brekke & Strand har lämnat anbud på uppdraget Akustisk Projektering i projektet ”Ny Opera i Operan” i Stockholm, som i maj tillkännagavs av uppdragsgivaren Statens Fastighetsverk.

Projektet omfattar en grundlig renovering, ombyggnad och tillbyggnad av Kungliga Operan, Sveriges nationalscen för opera och balett, som har i uppdrag att vara ledande inom sina konstformer, och i alla avseenden vara på högsta nivå när det gäller utveckling, förnyelse och konstnärlig kvalitet.

Vi tror att vårt anbud är i hård konkurrens med de bästa konsulterna internationellt, och väntar spänt på uppdragsgivares beslut.

Planlagd uppstart av projektet är kvartal 3 2017.

 

Bild är hämtad från Statens Fastighetsverk.

Akustikutmaningar bör lösas tidigt

Akustik- och bullerutmaningar i kommersiella byggnader bör ges noggrant övervägande och lösas i ett tidigt stadium för att undvika att man blir sittande med projekt som inte är byggbara.

Hur komplicerat det är att hantera buller och akustik i byggprojekt beror på typ av fastighet. Rena kontor är inte så komplicerade att uppnå enligt Ingjerd Aaraas, VD i Brekke & Strand Akustikk AS. Det som är komplicerat är alla typer av bostäder och skolor. Särskilt i tätorter är buller ett problem för bostäder, och här har man ofta utarbetat en strategi av kommunen att samtliga enheter ska ha en tyst sida.

Urbaniseringen är ett hett tema och det byggs tätare än tidigare. Detta ökar utmaningen att få till en god livsmiljö. Många kombinerar bostäder och affärsområde, som exempelvis kan vara en livsmedelsbutik eller ett gym. Sådana byggnader kan vara krävande när det gäller buller. Ett problem kan vara leveranser tidigt och sent med lastbilar på tomgång som stör invånarna. Ett annat problem är vagnar med varor som kör in i tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Gym med till exempel fria vikter kan mycket väl ha öppet dygnet runt.

Enligt Aaraas är det inte ovanligt att projekt är färdiga före man tänker på en sådan sak. Det är emellertid viktigt att identifiera potentiella problem tidigt för att sätta in åtgärder.

Det är viktigt att fokusera på buller i ett tidigt skede, betonar hon.

Renovering av gamla hyreshus kan också vara en utmaning, till exempel när du skapar lägenheter på översta våningen där det tidigare fanns en vindsvåning .

Vissa tror inte att det finns någon risk, men du måste ändå uppfylla kraven i plan- och bygglagen . Det är ganska svårt att skapa bra ljudisolering för vad var tänkt som loft.

Läs resten av artikeln på norska här.

Kulturhusinvigning i Nittedal

”Det nya kulturhuset i Nittedal hade invigningsfest lördagen den 11 mars. Akustisk projektering av Maria och Magne.
Inte bara storsalen har uppmärksammats: Biblioteket är ett fantastiskt rum att vara i, med magnifik utsikt mot skogen och mycket behaglig akustik.
Titeln på arkitektens vinnarförslag var ”Hel Ved” och det färdiga huset har fått namnet ”Flammen”. Låter som en lägereld med andra ord.” -Magne Skålevik

En liten inblick får du i detta NRK-TV-inslag.

Bilder: Folkeliv inne och invigningsföreställningen.

Ny kontorschef i Oslo

Trond Blesvik är ny kontorschef i Brekke & Strand Akustikk, Oslo

Trond Blesvik har jobbet på företaget i 6 år och har i samband med omorganiseringen av företaget tagit över vår Osloavdelning.

Trond är chef för vår största avdelning: 35 experter inom akustik är anställda på Oslokontoret. Vi har mycket att göra, säger Trond, och vi vill därför ta tillfället i akt och uppmana akustiker, nyutexaminerade som mer erfarna, till att söka. Vi har annonser liggande på vår hemsida, LinkedIn och på finn.no. Vill du vara med? Brinner du för akustik och vill vara med och sprida det goda budskapet: En god ljudmiljö för alla, ja då är det bara att söka, säger Trond Blesvik.

VD, Ingjerd Aaraas informerar om att Brekke & Strand har gått igenom en större omorganisering, med en tydlig avdelingsstruktur reflekterat i våra största kontor: Oslo, Göteborg och Trondheim.

I Østfold-regionen satsar vi med en anställd. Vår Anders Isebakke är på plats i Fredrikstad, och delar kontor med Griff Arkitektur.

Vi tror att vi är väl förberedda för ett nytt år och ser fram emot de uppdrag och de utmaningar som våra kunder har till oss!