Akustikutmaningar bör lösas tidigt

Akustik- och bullerutmaningar i kommersiella byggnader bör ges noggrant övervägande och lösas i ett tidigt stadium för att undvika att man blir sittande med projekt som inte är byggbara.

Hur komplicerat det är att hantera buller och akustik i byggprojekt beror på typ av fastighet. Rena kontor är inte så komplicerade att uppnå enligt Ingjerd Aaraas, VD i Brekke & Strand Akustikk AS. Det som är komplicerat är alla typer av bostäder och skolor. Särskilt i tätorter är buller ett problem för bostäder, och här har man ofta utarbetat en strategi av kommunen att samtliga enheter ska ha en tyst sida.

Urbaniseringen är ett hett tema och det byggs tätare än tidigare. Detta ökar utmaningen att få till en god livsmiljö. Många kombinerar bostäder och affärsområde, som exempelvis kan vara en livsmedelsbutik eller ett gym. Sådana byggnader kan vara krävande när det gäller buller. Ett problem kan vara leveranser tidigt och sent med lastbilar på tomgång som stör invånarna. Ett annat problem är vagnar med varor som kör in i tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Gym med till exempel fria vikter kan mycket väl ha öppet dygnet runt.

Enligt Aaraas är det inte ovanligt att projekt är färdiga före man tänker på en sådan sak. Det är emellertid viktigt att identifiera potentiella problem tidigt för att sätta in åtgärder.

Det är viktigt att fokusera på buller i ett tidigt skede, betonar hon.

Renovering av gamla hyreshus kan också vara en utmaning, till exempel när du skapar lägenheter på översta våningen där det tidigare fanns en vindsvåning .

Vissa tror inte att det finns någon risk, men du måste ändå uppfylla kraven i plan- och bygglagen . Det är ganska svårt att skapa bra ljudisolering för vad var tänkt som loft.

Läs resten av artikeln på norska här.