OSLO

Brekke & Strand Akustikk AS
Besök: Hovfaret 17B, 0275 OSL
Post: Pb 1024 Hoff, 0218 Oslo
Norge

Tel: +47 24 12 64 40
info@brekkestrand.no

TRONDHEIM

Brekke & Strand Akustikk AS
Besök: Sluppenvegen 17B, 7037 TRD
Post: Pb 1024 Hoff, 0218 Oslo
Norge

Tel: +47 24 12 64 40
info@brekkestrand.no

BERGEN

Brekke & Strand Akustikk AS
Besök: Conrad Mohrs veg 23, 5072 BRG
Post: Pb 1024 Hoff, 0218 Oslo
Norge

Tel: +47 24 12 64 40
info@brekkestrand.no

GÖTEBORG

Brekke & Strand Akustik AB
Besök: Hedåsgatan 3, 412 53 GOT
Post: Box 1084, 405 23 Göteborg
Sverige

Tel: +46 (0)31-13 41 00
info@brekkestrand.se

KRISTIANSAND

Endre Skagen Sanne

Østre Strandgate 80
4608 Kristiansand

FREDRIKSTAD

Anders Isebakke

Gamle Beddingvei 28
1671 Kråkerøy