Acoustics in practice

Den europeiska akustiska organisastionen EEA ger ut en tidsskrift kallad ”Acoustics in practice”.
I det senaste numret har en artikel publicerats av vår egen Sigmund Olafsen, som behandlar de spårvagnsmätningar vi har gjort för Oslo Sporveier. Atle Stensland och Tore F. Killengreen är medförfattare.

Hela artikeln kan du läsa här: Acoustics in practice october 2017 – utdrag